Endoscopische Sleeve Gastroplastie

 

Inleiding

De Endoscopische Sleeve Gastroplastie (ESG) is een nieuwe techniek om gewicht te verliezen. Met een camera in een flexibele buis (gastroscoop) verkleinen we de maag via de mond. Hierdoor zijn er geen littekens aanwezig, bijna geen complicaties en kan de procedure in dagziekenhuis uitgevoerd worden. De techniek wordt uitgevoerd door de chirurgen van het obesitascentrum ZNA Stuivenberg.

 

ESGVideo ESG

 

Deze procedure is ideaal voor patiënten met een BMI (body mass index) van 30kg/m² of meer en als diëet en sport onvoldoende resultaat hebben. We screenen patiënten uitvoerig voor de ingreep want levensstijlveranderingen en dieet zijn noodzakelijk na ingreep. De omkadering van ons obesitasteam is daarom een must voor het succes van de procedure.

ESG helpt gewicht te verliezen door het volume dat men kan eten te beperken. Studies tonen aan dat 30-45% verlies van overgewicht mogelijk is (EWL) of een gewichtsverlies van +/-20kg op 12 maanden. Gewichtsverlies verminderd het risico op obesitas gerelateerde problemen zoals reflux, hartlijden of CVA, hoge bloeddruk, OSAS en diabetes type 2.

Met verschillende hechtingen maken we van de maag een buismaag. Er wordt geen stukje maag weggenomen. De techniek is 100% omkeerbaar of mocht het nodig zijn kan men later nog een chirurgische maagverkleining ondergaan. Het is geen tijdelijke procedure en kan ook herhaald worden zo nodig.

Wanneer niet

  • Voorgeschiedenis van een maagbloeding
  • Maagbreuk (hiatale hernia) van >3cm
  • Vroegere maagchirurgie

Klachten na de ingreep

Studies tonen aan dat het een zeer veilige, bijna complicatieloze procedure is. Soms ervaren patiënten een vage pijn of misselijkheid enkele dagen na de ingreep. Maar dit is te controleren met medicatie en is tijdelijk.

Verloop

Je wordt eerst uitvoerig gescreend door ons obesitasteam:

  • Gesprek diëtiste (doorlopen voedingsgewoonten en aanpassingen na de ingreep)
  • Gesprek Chirurg (uitgebreide informatie ingreep)
  • Vooronderzoeken ifv gezondheid (labo, EKG, gastroscopie)

Indien we besluiten dat u aanmerking komt voor de procedure wordt een datum gekozen voor de ingreep. De ingreep kan doorgaan met een dagopname of eventueel 1 nacht in het hospitaal.

De ingreep zelf gebeurt onder algemene anesthesie (volledig in slaap) en duurt ongeveer 90min. Na procedure wordt je wakker op de verkoeverkamer. Tenslotte ga je terug naar je kamer en als je wakker genoeg bent mag je naar huis.

 

Na de ingreep

  • 2 weken vloeibare voeding + controle bij chirurg na 3 weken
  • 4 weken halfvaste voeding (gepureerd) + controle diëtiste na 4 weken

Terugbetaling

Tot op heden is er nog geen terugbetaling voor deze ingreep. Zo moet de opname, hechtingsmateriaal, anesthesie en chirurgie vergoed worden door de patiënt.