Sleeve

INLEIDING

Een van de restrictieve ingrepen is de ‘Sleeve-gastrectomie’. Hierbij wordt de maag verkleind tot een ‘Sleeve’ (= mouw (eng.)). Deze ingreep zorgt ervoor dat er minder voedsel kan passeren door de maag. Tevens wordt het honger gevoel verminderd doordat het deel van de maag waar deze sensoren zitten wordt verwijderd.

Deze ingreep is volledig laparoscopisch uitvoerbaar. Doordat een deel van de maag wordt verwijderd is deze ingreep niet omkeerbaar.


DE VOORBEREIDING TOT DE INGREEP

Als na grondige overweging besloten wordt tot het uitvoeren van een "Sleeve-Gastrectomie" operatie worden gewoonlijk een aantal preoperatieve onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn afhankelijk van patiënt tot patiënt en kunnen onder andere enkele van de onderstaande onderzoeken omvatten:
1. Bloedonderzoek 2. Echografie van de buik 3. Elektrocardiogram met of zonder hartspecialistisch onderzoek 4. Longfoto met of zonder longspecialistisch onderzoek 5. Gastroscopie 6. Psychologisch onderzoek 7. Bezoek aan de diëtiste 8. Bezoek aan de internist / endocrinoloog

Indien je regelmatig medicatie neemt dien je dit aan je chirurg te melden. Zeker indien het gaat om bloedverdunnende medicatie (anticoagulantia, aspirine, anti- inflammatoire geneesmiddelen ), omdat deze geneesmiddelen soms een tijdje voor de ingreep moeten worden gestopt. De dag van de ingreep blijf je vanaf middernacht nuchter. Sommige medicaties mag je 's ochtends nog innemen met een klein beetje water. Je chirurg zal je hierover inlichten.


DE INGREEP

Bij de Sleeve Gastrectomy wordt een groot gedeelte van de maag chirurgisch via een laparoscopische ingreep verwijderd. Het deel dat verwijderd wordt heet de "grote curvatuur" van de maag. Dat is het grote ronde gedeelte aan de linkerkant van de maag. Dit type ingreep wordt gewoonlijk een "Sleeve Resectie (uitsnijding)" genoemd.

Sleeve 2

De maag gaat qua afmeting en vorm van een rugbybal naar een banaan. Het gedeelte van de maag waar het voedsel naar de darm gaat, de Pylorus (maagportier), blijft intact.

Dit betekent dat het Dumping Syndroom normaal gesproken niet voorkomt na dit type chirurgie. Het volume van de maag wordt behoorlijk verkleind maar lang niet zo erg als bij de Gastric Bypass operatie.

Normaal kan het deel van de maag dat blijft zitten zo'n 100 tot 150 cc bevatten. Deze operatie is het meest te vergelijken met de Lapbandoperatie; het is tevens een restrictie operatie, dus volume verminderend.

 

https://youtu.be/IjxFjI69bEI

 


DE CHIRURGIE d.m.v.LAPAROSCOPIE

Vroeger vonden buikoperaties plaats middels een zogenaamde laparotomie waarbij een (grote) incisie werd gemaakt om toegang te krijgen tot de buikholte en darmen.

laparotomie

In normale toestand is de buikinhoud in nauw contact met de buikwand. Om een ruimte de krijgen die het mogelijk maakt de videocamera naar binnen te brengen, moet er dus eerst een soort "luchtbel" worden aangelegd om in te werken, en dit gebeurt door de buik op te blazen. Daarom begint de operatie met het inspuiten in de buik van koolzuurgas. Deze werkruimte (de "luchtbel") kan worden verwezenlijkt met behulp van een beschermde naald die wordt ingebracht doorheen de buikwand.

Wanneer de werkruimte is aangelegd, gebruikt de chirurg "trocars", d.w.z. holle kokertjes voorzien van kleppen, die het mogelijk maken het gas te behouden in de buik. Via deze trocars worden de videocamera en de chirurgische instrumenten binnengebracht. Deze kokers worden aangebracht door kleine sneden in de huid op de buikwand.

laparoscopie

Vervolgens gebeurt de operatie "met gesloten buik" want uw chirurg hanteert de instrumenten langs de buitenzijde van uw buik, en volgt de operatie in de binnenzijde van de buik op een televisiescherm. Bij het ontwaken kan u pijn voelen aan de schouders. Deze pijn wordt veroorzaakt door het feit dat de buik werd opgeblazen met koolzuurgas om de werkruimte aan te leggen, en dit koolzuurgas bij het einde van de operatie nooit volledig kan worden verwijderd. Dit overblijvende gas zal echter snel en zonder gevaar voor uw organisme worden geabsorbeerd. De pijn is tijdelijk en verdwijnt snel, binnen enkele dagen na de operatie.

De chirurgische instrumenten die worden gebruikt zijn niet dezelfde als de instrumenten die worden gebruikt bij de klassieke chirurgie, d.w.z. met "open buik". Sommige instrumenten zijn technologisch zo complex dat zij slechts kunnen worden gebruikt bij één enkele patiënt. Deze instrumenten noemt men "disposables" (wegwerpbaar), d.w.z. dat men ze weggooit na de operatie.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het materiaal voor éénmalig gebruik niet altijd wordt terugbetaald door het RIZIV.

 


DE COMPLICATIES

1. Tijdens de ingreep of de periode onmiddellijk na de ingreep

De Sleeve Gastrectomie operatie is een vrij zware operatie en door je overgewicht heb je een groter kans op complicaties in vergelijking met iemand zonder overgewicht. Sommige complicaties kunnen zich voordoen tijdens de operatie of in de periode onmiddellijk na de operatie tijdens de ziekenhuisopname. De volgende complicaties kunnen zich bij wijze van voorbeeld voordoen:

 • een bloeding
 • een verwonding aan een buikorgaan
 • lekkage tgv loslating van de nietjes (staplenaad)
 • een verwikkeling aan de longen (longontsteking )
 • een hartaanval
 • een obstructie of passagehinder ter hoogte van het maagdarmstelsel
 • een ontsteking aan de urinewegen
 • een wondinfectie
 • trombose (bloedklonters) in de aders van de benen met mogelijks longembool als gevolg

Deze lijst is niet volledig. Er is een zeer klein doch niet onbestaand risico op overlijden ten gevolgen van complicaties.
Uiteraard worden speciale maatregelen genomen om het risico op deze complicaties zo klein mogelijk te houden. Complicaties die de normale hospitalisatieduur verlengen zijn zeldzaam.

2. Late complicaties zijn over het algemeen zeer zeldzaam


DIEET NA SLEEVE

1. Aanpassing eetgedrag

 • Neem aan tafel een correcte houding aan.
 • Gebruik kleine maaltijden en eet rustig, gebruik naast de 3 hoofdmaaltijden nog enkele gezonde tussendoortjes.
 • Stop met eten na het eerste gevoel van volheid. Eén of twee happen meer kan braken veroorzaken.
 • Neem voldoende maal "tijd" om de maaltijd te nuttigen.
 • Drink langzaam maar niet tijdens de maaltijd
 • vermijd alcohol, gesuikerde dranken, snoep, koekjes, chocolade.
 • Vermijd het gebruik van zuiver suiker.

De voedingsaanpassing bij de Sleeve bestaat uit verschillende fases, van vloeibaar, naar een gemixte voeding, tot uiteindelijke een eiwitrijke vaste voeding. De maaltijden zijn veel kleiner dan normaal. en het voedsel moet veel zachter zijn van structuur. In elke fase is het belangrijk om voldoende water te drinken.

Hieronder volgt de bespreking van de verschillende fases.

Fase 1 Vloeibare voeding gedurende 14 dagen -1 maand Maak gebruik van:

Magere melkproducten

 • Magere melk
 • Magere yoghurt
 • Magere platte kaas
 • Magere pap + kunstmatig zoetmiddel Fruitsappen - groentesappen

Gemixte soep - of bouillon

Eiwitverrijkte bijvoeding (vraag raad aan je voedingsdeskundige)

Opmerking: In het begin dient traag gedronken te worden, 1 glas over ongeveer 30 min.

Fase 2 Geleidelijk overschakelen naar een gemixte voeding Inlassen van de volgende voedingsmiddelen

 1. Toevoegen van kleine hoeveelheden gemixt of gestoofd fruit zonder suiker.
 2. Toevoegen van kleine hoeveelheden aardappelpuree en gekookte gemixte groenten.
 3. Toevoegen van kleine hoeveelheden gekookte vis, gekookt ei of gepocheerd ei. Als dit goed verdragen wordt kan gemalen vlees/kip toegevoegd worden.
 4. Toevoegen van brood, zonder korst. Beleg uw brood met zachte, smeerbare kaas, vleeswaren of vis.

Eventueel kan je in het begin ook bereide peutervoedingspotjes gebruiken

Dagschema zachte voeding zonder suiker

Ontbijt:  1 à 2 sneden niet versbrood of beschuiten of toast gesmeerd met minarine met max. 25% vetstof zachte belegsoorten  koffie of thee

10 uur  mager melkproduct ongesuikerd

12 uur  gemixte ontvette groentesoep puree  gemixte gekookte groenten  gekookte vis/gekookt ei of gepocheerd ei

16 uur  glas fruitsap

18 uur  1 à 2 sneden niet vers wit brood of beschuiten of toast gesmeerd met minarine  zacht broodbeleg  koffie of thee

20 uur  mager melkproduct zonder suiker

Fase 3

Vaste eiwitrijke voeding

Klik hier voor de voedingsdriehoek.